Begeleiding van leerkrachten op de werkvloer

Uw gedrag als leerkracht is van grote invloed op de leerprestaties van kinderen. Onderzoek heeft dat aangetoond. De kwaliteit van uw didactisch en pedagogisch handelen ligt steeds vaker onder het vergrootglas. Noorderwijs begeleidt u graag op de werkvloer. We helpen u effectief leerkrachtgedrag te ontwikkelen.

Voorbeelden uit de praktijk
Noorderwijs heeft bij verschillende schoolbesturen leerkrachten begeleid bij het toepassen van het directe instructiemodel, het klassenmanagement, de organisatie van het zelfstandig werken, het creëren van een uitdagende leeromgeving en het ontwikkelen van een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.