Vorm geven aan bestuurlijke samenwerking

Met de toenemende krimp in de Noordelijke regio kiezen veel schoolbesturen voor vergaande bestuurlijke samenwerking.

Goede relatie als basis
Bestuurlijke samenwerking begint met goede relaties tussen bestuurders, een gedeelde ambitie en een strategische ‘fit’. Daarna komt de onvermijdelijke vraag of de gedeelde ambitie omgezet gaat worden in een duurzame samenwerkingsvorm. En welke samenwerkingsvorm is dat dan?

Een brug slaan
Noorderwijs staat graag naast u om de samenwerking goed vorm te geven. Onze adviseurs slaan een brug tussen de verschillende werelden van schoolbesturen en brengen teams samen.

Selecteren en werven
Noorderwijs helpt u bij het selecteren en werven van samenwerkingspartners en het ontwikkelen van een visie. Zo krijgt uw samenwerking vorm.