Professionele ontwikkeling

[rev_slider_vc alias=”Individuele-trajecten”][ultimate_spacer height=”30″][ultimate_heading main_heading=”Coaching” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Bij coaching gaat het om het uitdagen en het zodanig ondersteunen van de ander, dat deze in beweging komt en in staat is om het beste uit zichzelf en zijn omgeving te halen. Start voor een coachingstraject is vaak dat de vragensteller knelpunten ervaart in zijn functioneren en ontdekt dat de tot dan toe gebruikte aanpak niet meer werkt. In een coachingstraject is de uitdaging om samen de echte vraag op te sporen en mogelijkheden, wensen en kansen in kaart te brengen. Om echt in beweging te komen moeten stappen gezet worden in de realiteit. Elke coachingssessie eindigt daarom met een afspraak over wat in praktijk gebracht gaat worden. In de volgende gesprekken wordt op deze ervaringen gereflecteerd zodat de cliënt steeds meer grip krijgt op het gewenste veranderingsproces.

[ultimate_heading main_heading=”Supervisie” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

In supervisie staat het leren op basis van werkervaringen centraal. De focus ligt op het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten van de supervisant. Reflecteren is het kernwoord bij supervisie; inzicht ontstaat door het eigen handelen kritisch onder de loupe te nemen. Het leren in supervisie speelt zich af binnen diverse spanningsvelden: bijvoorbeeld spanningsvelden binnen de persoon (denken, voelen, willen, handelen), tussen de persoon en het beroep, tussen het beroep en wat een bepaalde werksituatie (functie) vraagt.

Gea Wagenmakers is geregistreerd supervisor.

[ultimate_heading main_heading=”Begeleiding op de werkvloer” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Het leerkrachtgedrag staat sinds een paar jaar in de schijnwerpers; onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van het didactisch en pedagogisch handelen van grote invloed is op de leerprestaties van kinderen. Noorderwijs begeleidt leerkrachten op de werkvloer en helpt hen effectief leerkrachtgedrag te ontwikkelen.

Voorbeelden uit de praktijk
Noorderwijs heeft bij verschillende schoolbesturen leerkrachten begeleid bij het toepassen van het directe instructiemodel, het klassenmanagement, de organisatie van het zelfstandig werken, het creëren van een uitdagende leeromgeving, het ontwikkelen van een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.

[ultimate_heading main_heading=”Loopbaanontwikkeling” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Soms zijn mensen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Loopbaancoaching helpt bij het ontdekken van eigen kwaliteiten en talenten en het onderzoeken van mogelijkheden op werkgebied . Ook praktisch gezien helpt Noorderwijs bij het maken van een goed C.V., het schrijven van een pakkende sollicitatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek.

Instrumenten die Noorderwijs hierbij kan inzetten: Management Drives, OPQ, en diverse intelligentietesten.

[rev_slider_vc alias=”teamtrajecten”]
[ultimate_heading main_heading=”Training en scholing” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs biedt verschillende trainingen aan voor schoolteams en groepen directeuren. Deze worden allemaal op maat ontwikkeld. Kenmerkend voor onze aanpak is de gelijktijdige nadruk op de overtuiging, de kennis en het kunnen. Oftewel: hart, hoofd en handen. De overtuiging van een deelnemer is uiteindelijk bepalend voor het resultaat van een training.

Voorbeelden uit de praktijk
Vele schoolteams hebben inmiddels onze training ‘ouder communicatie’ gevolgd. Meestal wordt deze aangeboden in nauwe samenwerking met een trainingsacteur. Immers, door te oefenen breng je het geleerde in de praktijk.

Meerdere directeurenteams hebben deelgenomen aan onze leiderschapstraining.

[ultimate_heading main_heading=”Intervisie” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Intervisie is een krachtig instrument voor zowel de professionele ontwikkeling van werknemers als voor de versterking van het teamgevoel. Tijdens intervisie denken deelnemers met behulp van een gekozen methodiek na over een casus die door een college wordt ingebracht, adviseren ze elkaar en reflecteren vervolgens over de betekenis van de bespreking voor hun eigen werksituatie.

Voorbeelden uit de praktijk:
Noorderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van intervisie- bijeenkomsten, zowel bij directeuren als schoolteams.

[ultimate_heading main_heading=”Teamcoaching” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Bij stagnerende samenwerking , onderhuidse spanningen, conflicten of tegenvallende teamresultaten, kan teamcoaching uitkomst bieden. Teamcoaching legt onderlinge communicatiepatronen bloot en maakt deze bespreekbaar waardoor ruimte ontstaat voor constructieve samenwerking.

Onze aanpak:
De start van een teamtraject is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. Vaak start het traject met een teamintake waarbij doorgevraagd wordt op de samenwerkingsproblemen. Resultaat van de intake is een coachingsvraag waaraan het team, met behulp van de coach, gedurende een aantal sessies gaat werken. In andere situaties start het traject met een individueel gesprek met alle teamleden. De uitkomst van deze inventarisatie wordt besproken met de opdrachtgever en leidinggevende en vervolgens teruggekoppeld aan het team. Op basis van de gesprekken maken wij een voorstel voor een teamtraject. Gedurende het teamtraject wordt de directeur gecoacht om hem/haar te helpen het beoogde doel, een goed functionerend team, te realiseren.

[ultimate_heading main_heading=”Managementdrives” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Arjette de Pree is partner van Management Drives. Deze organisatie heeft een model ontwikkeld dat inzicht geeft in leiderschap en drijfveren. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand functioneert. Met behulp van een test worden op individueel-, team- en/of organisatieniveau zes drijfveren onderscheiden die zowel in volgorde als sterkte kunnen verschillen. Per individu, per team en per organisatie. Deze drijfveren zijn bepalend voor onze manier van waarnemen, ons denken, doen en laten, onze leiderschapsstijl en de cultuur van onze organisatie. Inzicht in onze drijfveren biedt aanknopingspunten voor verbetering van individuele prestaties en de performance van organisaties. MD kan zowel in individuele coaching gebruikt worden als in teamtrajecten en organisatie-advisering.