Personeel & organisatie

[rev_slider_vc alias=”personeel-en-organisatie”]
[ultimate_heading main_heading=”Reorganisatie en samenwerking” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Krimpvraagstukken in het onderwijs dwingen nieuwe keuzes af die gevolgen hebben voor de inrichting van het onderwijs. Deze keuzes leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor het openbaar onderwijs Emmen is een reorganisatie voor vorming van onderwijsteams begeleid. Alle scholen gaan in clusters nauw met elkaar samenwerken waarbij teams worden gevormd die samen veranwoordelijk zijn voor twee of meer scholen.
In de gemeente Westerveld heeft Noorderwijs de vorming van onderwijsteams begeleid.

[ultimate_heading main_heading=”Crisismanagement & conflicten” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs wordt ingezet bij conflicten; deze kunnen ontstaan binnen teams maar ook tussen school en ouders. Soms vraagt dit om nader onderzoek, een andere keer om een onafhankelijk procesbegeleider die het gesprek aangaat met alle betrokkenen en gezamenlijk naar een oplossing zoekt.

Voorbeelden uit de praktijk:
De afgelopen jaren hebben zich op meerdere plaatsen in Noord- Nederland conflicten voorgedaan tussen scholen en ouders. Noorderwijs heeft daarbij op verschillende manieren geintervenieerd : een interim-manager gezocht en gevonden, een onafhankelijk voorzitter geleverd, mediation-trajecten uitgevoerd etc.

[ultimate_heading main_heading=”Functiebouwwerk/functieboek” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Wat is het ideale functiebouwwerk voor uw organisatie? Een organisatie die haar ambities wil realiseren, richt hier ook het functiebouwwerk op in. Knelpunten en vraagstukken bij de invulling van functies kunnen meegenomen worden in een toekomstgericht, integraal functiebouwwerk

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Marenland werd het functiebouwwerk geactualiseerd.
Voor Stichting Oponoa werden na een door Noorderwijs begeleide reorganisatie, functies voor onderwijsteams beschreven en vastgesteld.

[ultimate_heading main_heading=”Advisering cao trajecten” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Toen cao partners een nieuwe cao afsloten, moesten schoolbesturen in korte tijd besluiten nemen over soms complexe compromissen die partijen waren overeengekomen. Basismodel of overlegmodel? En wat betekent de nieuwe cao voor de werktijdenregeling?

Voorbeelden uit de praktijk:
Met diverse opdrachtgevers zijncomplexe eisen uit de cao ‘keep it simple’ vertaald in een aantal basisafspraken. Beleidsstukken over taakbeleid en de gesprekkencyclus zijn geactualiseerd door een noorderwijs-adviseur.

[ultimate_heading main_heading=”Interimmanagement” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Noorderwijs levert op verzoek interim directeuren en bestuurders. Alleen professionals die we goed kennen en waarin we alle vertrouwen hebben, komen voor een voordracht in aanmerking. Bovendien krijgt iedere interimmer een ‘schaduwcoach’ , een sparringpartner voor de interimmer en een contactpersoon voor de opdrachtgever om te volgen of de gewenste verandering wordt ingezet.

[ultimate_heading main_heading=”DGO-onderhandelaar” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Bij DGO-overleg zien we vertegenwoordigers van vakbonden als partners die dezelfde belangen voor ogen hebben, nl ‘goed werkgeverschap’ voor werknemers en een duurzame ontwikkeling van een organisatie.

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Oponoa is in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van bonden een goed sociaal plan afgesproken. Hoewel er geen sprake was van ‘gedwongen ontslag’, was het voor medewerkers prett ig te weten dat hun rechtspositie serieus werd genomen.

[ultimate_heading main_heading=”Begeleiding werkgroepen P&O” heading_tag=”h3″ alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

Veel schoolbesturen ontberen een strategische P&O’er. Voor het actualiseren van beleid is geen menskracht beschikbaar. Noorderwijs biedt in deze situaties uitkomst: in overleg met de opdrachtgever stellen wij nieuw beleid op schrift. Bovendien kunnen wij een bijdrage leveren bij de implementatie hiervan.

Voorbeelden uit de praktijk:
Noorderbasis in Noordhorn fuseerde met VGCO in Groningen. Het P&O beleid moest worden geintegreerd en gekoppeld aan de nieuwe cao eisen. Met een projectgroep werd het P&O beleid geactualiseerd. Een interne P&O’er ordende het beleid en zorgde ervoor dat het ook toegankelijk werd voor alle directeuren.

[ultimate_heading main_heading=”Taakbeleid & schooltijden” main_heading_color=”#ffffff” heading_tag=”h3″ sub_heading_color=”#ffffff” alignment=”left” main_heading_margin=”margin-bottom:10px;”]
[/ultimate_heading]

De nieuwe cao leidt ertoe dat veel teams een keuze maken voor het continurooster of het 5 gelijke dagen model. Het biedt meer mogelijkheden om effectief met de beschikbare tijd om te gaan. Noorderwijs begeleidt het keuzeproces binnen teams en levert bestuurlijke kaders voor taakbeleid en schooltijden.