Reorganisatie en samenwerking

Waar scholen onder invloed van krimp steeds verdergaande samenwerking moeten zoeken is een reorganisatie vaak onvermijdelijk. Tijdens en na een reorganisatie moet een team ontstaan dat gezamenlijk aan een nieuwe toekomst kan werken. De adviseurs van Noorderwijs staan naast u in deze uitdagende periode.

In de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsvormen en de vorming van nieuwe teams staat Noorderwijs graag naast u als bestuur. Vanuit onze jarenlange ervaring in de onderwijswereld kunnen we optreden als uw persoonlijke sparringpartner.

De beste vorm
Met speciale trainingen voor uw schoolteams en directeuren zoeken we naar de beste vorm voor uw nieuwe school. Daarbij gaan we in op vragen als:

  • Hoe vinden na een fusie uw mensen elkaar weer?
  • Hoe voorkomt u verdeling binnen de organisatie?
  • Hoe werkt u aan een nieuwe gezamenlijke cultuur?

Voorbeelden uit de praktijk:
Voor het openbaar onderwijs Emmen hebben we een reorganisatie voor vorming van onderwijsteams begeleid. Alle scholen gaan in clusters nauw met elkaar samenwerken waarbij teams worden gevormd die samen verantwoordelijk zijn voor twee of meer scholen.
In de gemeente Westerveld heeft Noorderwijs de vorming van onderwijsteams begeleid.