Leergangen

Onze verkennende Leergangen

Leergang Bestuurlijk Leiderschap
Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

Leergang Directeur Primair Onderwijs

Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen