Leergangen

Onze verkennende Leergangen

Leergang Bestuurlijk Leiderschap
Start: 22 januari 2021 & Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen

Leergang Directeur Primair Onderwijs

Start: 29 januari 2021 & Locatie: Nieuw Allardsoog, Bakkeveen