Onderzoek op maat

Heeft u een specifieke vraag die nader onderzoek vergt? Noorderwijs ontwikkelt voor uw bestuur onderzoeken op maat. We ontwerpen ‘keep it simple’ (webbased) onderzoeken die vlot naar conclusies en aanbevelingen leiden. Typerend voor onze aanpak is dat deze onderzoeken leiden tot concrete aanbevelingen voor uw praktijk.

Op basis van ons onderzoek krijgt u nieuwe inzichten die uw organisatie voorwaarts helpen.

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Voor Stichting OPRON is in opdracht van de bestuurder een onderzoek uitgevoerd naar het bestuurlijk handelen.
  • Voor Stichting de Mare is in samenwerking met het Kohnstamm instituut een meerjarig onderzoeksopzet uitgewerkt om de ontwikkeling van onderwijsteams te volgen.
  • Voor Stichting Marenland is een onderzoek naar de toegevoegde waarde van LB-functies uitgevoerd.