Intervisie als basis voor samenwerking

Intervisie is een krachtig instrument voor zowel de professionele ontwikkeling van werknemers als voor de versterking van het teamgevoel. Tijdens intervisie denken uw deelnemers na over een casus. Zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen. De adviseurs van Noorderwijs zijn gewend om deze methode in te zetten om teams gezamenlijk aan een uitdaging te laten werken.

Het team adviseert elkaar en reflecteert vervolgens over de betekenis van de bespreking voor hun eigen werksituatie. Hierbij is het belangrijk dat niemand de leiding heeft, maar dat juist door samenwerking de groep aan zijn deskundigheid werkt. Door voorbeelden uit de praktijk te nemen, wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.

Voorbeelden uit de praktijk:
Noorderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van intervisie-bijeenkomsten, zowel bij directeuren als schoolteams.