Advisering bij cao-trajecten

Toen cao-partners een nieuwe cao afsloten, moesten schoolbesturen in korte tijd besluiten nemen over soms complexe compromissen die partijen waren overeengekomen. Basismodel of overlegmodel? En wat betekent de nieuwe cao voor de werktijdenregeling? Bij complexe cao-trajecten biedt Noorderwijs u ondersteuning. 

Om cao-trajecten voor iedereen behapbaar te houden, staan de adviseurs van Noorderwijs voor u klaar.

Voorbeelden uit de praktijk:
Met diverse opdrachtgevers zijn complexe eisen uit de cao ‘keep it simple’ vertaald in een aantal basisafspraken. Beleidsstukken over taakbeleid en de gesprekkencyclus zijn geactualiseerd door een Noorderwijs-adviseur.