Crisismanagement en conflicten

Binnen uw teams of tussen uw scholen en ouders kunnen conflicten ontstaan. Verschillen van mening of een andere visie kunnen zorgen voor langslepende zaken. De adviseurs van Noorderwijs staan naast u bij een crisis binnen uw organisatie. Soms vraagt dit om nader onderzoek. Een andere keer treden we op als onafhankelijk procesbegeleider.

Onze adviseurs gaan onafhankelijk het gesprek aan met alle betrokkenen. Gezamenlijk zoeken we naar een oplossing waar alle partijen mee vooruit kunnen.

Voorbeelden uit de praktijk:

De afgelopen jaren hebben zich op meerdere plaatsen in Noord- Nederland conflicten voorgedaan tussen scholen en ouders. Noorderwijs heeft daarbij op verschillende manieren ingegrepen: een interim-manager gezocht en gevonden, een onafhankelijk voorzitter geleverd en mediation-trajecten uitgevoerd.