Projectleiding scholenfusies en bestuurlijke fusies

Onder invloed van de krimp in de Noordelijke regio zien scholen zich genoodzaakt verregaande samenwerking te zoeken. In de praktijk komt dit steeds vaker neer op scholenfusies en fusies van besturen. Zeker in Nederland – waar scholen een duidelijke eigen identiteit en achtergrond hebben – kan dit een uitdaging zijn. Daarom biedt Noorderwijs u de zekerheid van een onafhankelijke projectleiding.

Bij Noorderwijs bieden we onafhankelijke experts die bruggen weten te slaan tussen de afzonderlijke werelden van uw scholen. Zij nemen, samen met de beide besturen, de leiding over het project en zorgen dat iedereen naar hetzelfde doel blijft werken.

Gezamenlijke koers
Ons doel hierbij is duidelijk: de samengevoegde school een frisse start geven met een nieuwe koers, een gedragen visie en betrokken teams. We hebben ervaring in zowel de harde als de zachte kant van een reorganisatie en samenvoeging. We denken mee over de nieuwe, gezamenlijke koers en vertalen deze naar een heldere en gedragen strategie.

De menselijke kant
Tegelijkertijd verliezen we de menselijke kant niet uit het oog. We brengen teams en mensen samen. Zorgen dat partijen een constructieve dialoog aangaan. En dat iedereen zich kan vinden in de nieuwe koers. Dit bereiken we door open in gesprek te gaan met uw mensen. Door te focussen op een nieuwe gezamenlijke toekomst. En door goed te luisteren naar de geluiden uit uw organisaties.