Noorderwijs brengt samen

Veel schoolbesturen in het Noorden staan door krimp voor uitdagingen rond samenwerking. Een scholenfusie of zelfs een bestuurlijke fusie kan hier een antwoord op zijn. Fuseren met andere scholen uit het dorp en samen aan een gezonde toekomst bouwen. Noorderwijs staat u graag bij tijdens deze – vaak uitdagende – periode.
Een samenvoeging van twee scholen vraagt om meer dan een fysiek samenkomen. Scholen hebben hun eigen identiteit en achtergrond. Openbaar of bijzonder, vanuit een levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond. Bij Noorderwijs slaan we een brug tussen beide werelden en brengen we besturen en teams samen.
We staan naast u
We kiezen er bewust voor om persoonlijk naast u als bestuur te gaan staan. Betrokkenheid is de basis van onze dienstverlening. Van eerste idee tot de uiteindelijke fusie kunt u rekenen op onze ervaring en begeleiding. We leveren ‘turn key’ fusietrajecten. Zijn goed ingevoerd in de ‘harde’ kant van fusies en hebben actuele kennis van wet- en regelgeving. Zo nodig steunen we uw fusietraject tot aan de notaris.
Een frisse start
Een fusie gaat om het samenbrengen van uw mensen om vervolgens een ‘frisse start’ te maken. Van de harde kant van een reorganisatie tot de zachte kant van het samen laten werken van nieuwe teams. Bij Noorderwijs hebben we experts voor ieder gebied. Strategen die meedenken over een nieuwe koers. Maar ook coaches die zorgen dat uw team na de fusie weer verder kan.
Interdisciplinair team
Elke verandering is mensenwerk. Daarom werkt Noorderwijs met een interdisciplinair team. Wij nemen alle terreinen van de gewenste verandering mee. Denkt u hierbij bijvoorbeeld ook aan de communicatie naar ouders, dorpsbelang en andere belanghebbenden. Met Noorderwijs staat u er niet alleen voor.
Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Gearhing en Stichting Nije Gaast voerden we fusietrajecten uit in Warns en Koudum.
Voor Comprix en Vereniging Jonathan begeleiden we de scholenfusie in Beetsterzwaag.
Voor Stichting Noordkwartier, Stichting Marenland en Kids2b zijn veel fusietrajecten begeleid waarbij de vorming van duurzame kindcentra het einddoel was.

Onze dienstverlening bij fusietrajecten:

  • Projectleiding Scholenfusies en bestuurlijke fusies
  • Gebiedsregie scholen bij krimp
  • Bestuurlijke samenwerking