Ondersteuning en training voor schoolteams

Loopt de samenwerking in uw schoolteams een beetje stroef? Zijn er onderhuidse spanningen of conflicten? Of vallen de resultaten van uw team tegen? Teamcoaching van Noorderwijs kan uitkomst bieden. In een coaching-traject kijken we naar de onderlinge communicatie en maken we patronen bespreekbaar. Daardoor krijgt uw team weer ruimte om constructief samen te werken.

De start van een teamtraject is afhankelijk van uw vraag. Vaak start het traject met een team-intake. Daarbij vragen we door over de samenwerkingsproblemen. Resultaat van de intake is een coachingsvraag waaraan het team, met behulp van de coach, gedurende een aantal sessies gaat werken.

Individueel of gezamenlijk
In andere situaties start het traject met een individueel gesprek met alle teamleden. De uitkomst van deze inventarisatie wordt besproken met de opdrachtgever en leidinggevende en vervolgens teruggekoppeld aan het team. Op basis van de gesprekken maken wij een voorstel voor een teamtraject. Tijdens het teamtraject wordt de directeur gecoacht om hem/haar te helpen het beoogde doel, een goed functionerend team, te realiseren.

Onze dienstverlening aan schoolteams: