Intervisie voor schoolteams

Voor zowel de professionele ontwikkeling van werknemers als voor de versterking van het teamgevoel is intervisie een krachtig instrument. Tijdens een intervisie bespreken de medewerkers zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen. De adviseurs van Noorderwijs zijn gewend om intervisie in te zetten om teams gezamenlijk aan een uitdaging te laten werken.
Het onderwijsteam adviseert elkaar met behulp van de intervisiemethode en reflecteert vervolgens over de betekenis van de bespreking voor hun eigen werksituatie. Het uitgangspunt is dat iedereen deskundig is en vanuit de eigen kennis en ervaring met en van elkaar leert. Door voorbeelden uit de praktijk te nemen, wordt de kwaliteit van het werk verbeterd.

Voorbeelden uit de praktijk:
Noorderwijs heeft veel ervaring in het begeleiden van intervisie-bijeenkomsten, zowel bij directeuren als schoolteams.