Gebiedsregie scholen bij krimp

In Noord-Nederland moeten steeds meer schoolbesturen kijken naar oplossingen voor krimp in de regio. Jonge mensen en gezinnen trekken weg en scholen zien hun leerlingenaantallen dalen. Om de leefbaarheid in de kleinere dorpen te bewaren, kiezen veel scholen voor een fusie. Zo kan aan een nieuwe toekomst worden gebouwd vanuit een gezamenlijke school. Noorderwijs neemt bij dergelijke trajecten graag de verantwoordelijkhied voor de gebiedsregie op zich.

Aanspreekpunt en verbinder
Noorderwijs treedt voor u als bestuur op als aanspreekpunt en verbinder. We brengen de verschillende groepen samen. Krimpvraagstukken vragen om nauwe samenwerking van kernpartners en ketenpartners in een gebied. Noorderwijs biedt ervaren gebiedsregisseurs om de samenwerking soepel te laten verlopen.

Voorbeelden uit de praktijk:
Noorderwijs leverde procesbegeleiders leerlingendaling in 4 gemeenten in Friesland (De Fryske Marren, Sudwest Fryslan, Littenseradiel en NO-Friesland). Met gemeenten en schoolbesturen wordt gezamenlijk opgetrokken om een duurzaam antwoord te vinden op de uitdagingen van krimp.