Strategisch en HRM-beleid ontwikkelen

In uw strategisch beleidsplan komen de koers en doelstellingen van uw organisatie samen. Het is een document dat vaak door een uitgebreide dialoog met alle betrokkenen tot stand komt. Iedereen moet zich herkennen en kunnen vinden in uw visie als bestuur. Zo biedt het een solide basis onder de ontwikkeling van het onderwijs.

Noorderwijs begeleidt de ontwikkeling van uw strategisch beleidsplan. We organiseren bijeenkomsten met stakeholders. Daarnaast schrijven of redigeren we uw plannen over strategisch beleid. Daarbij gaan we in op vier vragen.

  • Wat vraagt de omgeving van ons?
  • Wat is een wenselijke toekomst?
  • Wat is een haalbare toekomst?
  • Welke middelen hebben we daarvoor nodig?
Betrokken en ervaren
Onze betrokken en ervaren adviseurs nemen u voor een groot deel de zorgen rond uw strategie uit handen. Door de oriënterende gesprekken te voeren en de uitkomsten te vertalen naar een leesbare visie op de toekomst van uw gezamenlijke school.
Onze dienstverlening op het gebied van Strategie en HRM:

  • Reorganisatie;
  • Ontwikkeling van een strategisch beleidsplan;
  • Functiebouwwerk/functieboek;
  • Advisering cao-trajecten;
  • Onderzoek.
Voorbeelden uit de praktijk:
Voor Stichting Bijeen werd in korte tijd een strategisch beleidsplan ontwikkeld dat veel aandacht kreeg in de regionale bladen. De organisatie kan onder het motto ‘Bijeen daagt uit’ de toekomst in met een stevige agenda.