Ga in gesprek met uw omgeving

Rondom uw organisatie zijn regelmatig situaties die vragen om dialoog en in gesprek gaan. Inspraakmomenten van uw teams, medewerkers, ouders of de omgeving vragen om een goede leiding van het gesprek. Bij Noorderwijs bieden we ervaren gespreksleiders die zorgen dat de hoofdzaken van de bijzaken worden gescheiden en dat iedereen de grote lijn voor ogen houdt.

We zorgen dat een bijeenkomst uiteindelijk ook tot het gewenste resultaat leidt. Input van uw omgeving voor uw organisatie en voor de bezoekers het gevoel ‘gehoord te zijn.’ Iedereen krijgt een eerlijke kans om bij te dragen aan het gesprek.

Inspireren en activeren
Noorderwijs heeft veel ervaring in het leiden van bijeenkomsten. Kenmerkend voor onze aanpak is: inspireren en activeren. Leiding nemen en ruimte geven. Dát wordt verwacht van een goede discussieleider/ presentator.

U kunt ons vragen als:

  • Dagvoorzitter van studiedagen;
  • Facilitator bij complexe besluitvormingsprocessen;
  • Procesbegeleider bij interactieve beleidsontwikkeling;
  • Gespreks- en discussieleider;
  • Extern voorzitter van vergaderingen en bijeenkomsten;
  • Presentator van televisieprogramma’s en andere media-uitingen.

Onze dienstverlening als gespreksleiders:

  • Dagvoorzitterschap [link]
  • Moderaten van bijeenkomsten [link]